Kolbisko + opracovisko 120x55m

  • tréningovo skokový materiál
  • mobilné ozvučenie pre trénera
  • zavlažovanie
  • povrch piesok+piliny
  • veža rozhodcov, VIP sekcia