Športové aktivity

Na našom ranči sa nachádzajú možnosti na krátenie voľných chvíľ pre dospelých, mládež i deti. Napríklad: tenis, gymnastická joga alebo rybolov