Parkoviská

V areáli nájdete parkovacie plochy pre cca 150 osobných vozidiel a trávnaté parkovacie plochy pre cca 250 osobných vozidiel